Zarejestruj się

Raport EBI nr 8/2017

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że Pan Marcin Bera w dniu 15.11.2017 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 15.11.2017 r. ze względów osobistych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2017-11-15 14:24

Raport EBI nr 7/2017

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Załącznik:
ackerman-raport-3q-2017-14-11-2017.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2017-11-14 12:15

Raport EBI nr 6/2017

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

Załącznik:
ackerman-raport-2q-2017-14-08.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2017-08-14 17:36

Raport EBI nr 5/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACKERMAN S.A. w dniu 17 lipca 2017 roku

Zarząd ACKERMAN S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 lipca 2017 roku.

Załączniki:
Uchwaly_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ACKERMAN_SA_17.07.2017.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2017-07-17 17:21

Raport EBI nr 4/2017

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2017, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

1) raport za II kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 roku
2) raport za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 roku

Emitent publikuje niniejszy raport bieżący, w związku z rozpoczęciem podlegania obowiązkom informacyjnym po zakończeniu pierwszego miesiąca roku obrotowego 2017.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2017-07-10 08:39

Raport EBI nr 3/2017

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 21 czerwca 2017 r. Spółka podpisała Umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni, z siedzibą w Poznaniu.

Zarząd informuje, iż przedmiotem umowy jest współdziałanie w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2017-06-22 14:29