Zarejestruj się

Raport EBI nr 9/2017

Sprzedaż spółki zależnej

Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28.11.2017 r. bezpośrednio w drodze umowy sprzedaży akcji zbył 743.600 akcji spółki EDIY S.A. („Spółka”), które stanowiły 74,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 74,36% głosów na WZA. Tym samym Emitent przestał być akcjonariuszem Spółki.

Sprzedaż EDIY S.A., spółki działającej na rynku IT, jest elementem realizacji założeń strategii ACKERMAN S.A., która zakłada skupienie się na podstawowej działalności Emitenta (produkcji ekologicznych pieców na drewno) oraz rozwoju opartym na outsourcingu usług, który pozwala na uwolnienie środków finansowych, ograniczenie kosztów i maksymalizację zysków. Z powyższych przyczyn Emitent uznał powyższą informację za istotną.

Podstawa prawna:
art. 17 Rozporządzenia MAR

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2017-11-28 17:50

Raport EBI nr 8/2017

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że Pan Marcin Bera w dniu 15.11.2017 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 15.11.2017 r. ze względów osobistych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2017-11-15 14:24

Raport EBI nr 7/2017

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Załącznik:
ackerman-raport-3q-2017-14-11-2017.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2017-11-14 12:15

Raport EBI nr 6/2017

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

Załącznik:
ackerman-raport-2q-2017-14-08.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2017-08-14 17:36

Raport EBI nr 5/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACKERMAN S.A. w dniu 17 lipca 2017 roku

Zarząd ACKERMAN S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 lipca 2017 roku.

Załączniki:
Uchwaly_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ACKERMAN_SA_17.07.2017.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2017-07-17 17:21

Raport EBI nr 4/2017

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2017, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

1) raport za II kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 roku
2) raport za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 roku

Emitent publikuje niniejszy raport bieżący, w związku z rozpoczęciem podlegania obowiązkom informacyjnym po zakończeniu pierwszego miesiąca roku obrotowego 2017.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2017-07-10 08:39