Raport ESPI nr 1/2021

Istotne zamówienie na panele fotowoltaiczne

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2021 roku otrzymał zamówienie na panele fotowoltaiczne w wysokości 77.490 PLN od OMEGA-WAT („Klient”).

Jest to pierwsze z zaplanowanych na rok 2021 zamówień od tego Klienta. Łączna prognozowana wartość zamówień to 3.500.000 PLN i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki rozszerzenie działalności Emitenta o systemy fotowoltaiczne będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności firmy i dywersyfikację jej przychodów. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie szybkiego zaistnienia na silnie rozwijającym się rynku energii słonecznej w Polsce.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-01-07 15:11

Raport ESPI nr 47/2020

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 14-18 grudnia 2020 r. na rachunek Ackerman S.A. 311 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0311 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 24,08 zł.

Emitent posiada łącznie 58.833 akcje własne stanowiące 5,8833 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 14-18 grudnia 2020 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20201214_18N.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-12-21 10:14

Raport ESPI nr 46/2020

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 7-11 grudnia 2020 r. na rachunek Ackerman S.A. 320 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,032 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 24,35 zł.

Emitent posiada łącznie 58.522 akcje własne stanowiące 5,8522 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 7-11 grudnia 2020 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_2020127_11N.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-12-12 07:30

Raport ESPI nr 45/2020

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 2-4 grudnia 2020 r. na rachunek Ackerman S.A. 188 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0188 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 24,14 zł.

Emitent posiada łącznie 58.202 akcje własne stanowiące 5,8202 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 2-4 grudnia 2020 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_2020122_4N.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-12-07 10:14

Raport ESPI nr 44/2020

Skup akcji własnych ACKERMAN S.A.

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 23-26 listopada 2020 r. na rachunek Ackerman S.A. 732 akcje Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0732 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 23,02 zł.

Emitent posiada łącznie 58.014 akcje własne stanowiące 5,8014 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 23-26 listopada 2020 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20201123_26N.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-11-30 07:49

Raport ESPI nr 43/2020

Regulamin programu nabywania przez spółkę ACKERMAN S.A. akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. w nawiązaniu do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. w przedmiocie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości Regulamin skupu akcji własnych ACKERMAN S.A., uchwalony uchwałą nr 1 Zarządu ACKERMAN S.A. z dnia 23 listopada 2020 roku, który zastępuje dotychczasowe zapisy Regulaminu skupu akcji własnych Ackerman S.A. z dnia 10 stycznia 2019 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Załącznik:
ACK_skup_akcji_regulamin_23.11.2020.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-11-27 09:12