Zarejestruj się

Raport ESPI nr 9/2018

Istotny kontrakt - DIY

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku otrzymał podpisany kontrakt od jednej z największych sieci DIY w Polsce („Klient”).

Kontrakt obejmuje dostawy akcesoriów kominkowych do wszystkich sklepów Klienta w sezonie 2018. Wartość kontraktu to 1.994.178 PLN netto.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie kontraktu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-04-12 10:55

Raport ESPI nr 8/2018

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A. w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A., które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2018 r.:

1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 810.000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 810.000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 81%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-04-09 13:29

Raport ESPI nr 7/2018

Informacja o złożeniu istotnej oferty

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku Spółka złożyła ofertę w przetargu zamkniętym ogłoszonym przez jedną z największych sieci DIY w Europie („Klient”) na dostawy pieców i wkładów kominkowych.

Złożona oferta obejmuje dostawy, ponad 20 modeli (łącznie ponad 49.000 sztuk) pieców i wkładów kominkowych, do wszystkich sklepów Klienta w sezonie 2019. Wartość oferty to 10.780.239 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie całości lub części zamówień objętych przetargiem będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-04-05 19:43

Raport ESPI nr 6/2018

Istotne zamówienie - Belgia

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 marca 2018 roku otrzymał zamówienie w wysokości 62.832 EUR na zakup pieców i wkładów kominkowych od Klienta z Belgii („Klient”).

Jest to pierwsze z zaplanowanych na sezon 2018 zamówień od tego Klienta. Łączna prognozowana wartość zamówień to 1.672.000 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówień będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-03-28 17:15

Raport ESPI nr 5/2018

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2018 - powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 marca 2018 roku otrzymał od DMS Holding sp. z o.o. zmianę powiadomienia o transakcjach do powiadomienia pierwotnego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, które zostało przekazane raportem bieżącym ESPI nr 3/2018 w dniu 26 marca 2018 r.

Treść zmienionego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik:
180322_DMS_Holding_MAR_v2.pdf

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-03-26 15:46

Raport ESPI nr 4/2018

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 marca 2018 roku otrzymał od DMS Holding sp. z o.o. zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki.

Załącznik:
26032018_DMS_Holding_art69.pdf

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-03-26 12:39