Raport ESPI nr 28/2020

Istotne zamówienie - Ukraina

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2020 roku otrzymał zamówienie w wysokości 229.745 PLN od Klienta z Ukrainy („Klient”).

Jest to pierwsze z zaplanowanych na sezon 2020 zamówienie od tego Klienta. Łączna prognozowana wartość zamówień to 400.000 PLN i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówienia będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-09-18 13:15

Raport ESPI nr 27/2020

Istotne zamówienie - DIY

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 września 2020 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY („Klient”).

Zamówienie obejmuje dostawy ekologicznych pieców na drewno oraz akcesoriów kominkowych do sklepów Klienta w Polsce, Czechach i Słowacji okresie 15.09 – 31.12.2020. Wartość zamówienia to 573.462 PLN netto.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-09-15 15:25

Raport ESPI nr 26/2020

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 8-11 września 2020 r. na rachunek Ackerman S.A. 126 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0126 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 8,59 zł.

Emitent posiada łącznie 56.758 akcje własne stanowiące 5,6758 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 8-11 września 2020 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_2020098_11N.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-09-12 07:10

Raport ESPI nr 25/2020

Rozpoczęcie współpracy DIY

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 września 2020 roku zakończył negocjacje i rozpoczął współpracę z jedną z największych sieci DIY w Europie („DIY”).

Współpraca będzie obejmowała dostawy produktów Spółki, zarówno ekologicznych pieców na drewno jak i produktów budowlano-ogrodniczych, do ponad 400 sklepów DIY w sześciu krajach europejskich.

Rozpoczęcie współpracy jest efektem realizacji strategii zarządu mającej na celu zwiększenie skali działalności i ekspansję zagraniczną.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia współpracy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-09-10 19:45

Raport ESPI nr 24/2020

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 2-3 września 2020 r. na rachunek Ackerman S.A. 147 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0147 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 8,2 zł.

Emitent posiada łącznie 56.632 akcje własne stanowiące 5,6632 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 2-3 września 2020 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_2020092_3N.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-09-04 17:12

Raport ESPI nr 23/2020

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 24-28 sierpnia 2020 r. na rachunek Ackerman S.A. 312 akcje Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0312 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 8,09 zł.

Emitent posiada łącznie 56.485 akcje własne stanowiące 5,6485 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 24-28 sierpnia 2020 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20200824_28N.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-08-29 09:05