Raport ESPI nr 13/2018

Informacja o złożeniu istotnej oferty

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2018 z dnia 11 maja 2018 zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2018 roku Spółka została zakwalifikowana do kolejnego etapu przetargu i złożyła ostateczną ofertę na dostawy pieców i wkładów kominkowych do międzynarodowej sieci DIY „Klient”.

W okresie od 11 maja 2018 do dnia 4 lipca 2018 Spółka odbyła kilka tur negocjacyjnych podczas których zostały zaprezentowane produkty Spółki oraz doprecyzowane warunki planowanej współpracy.

Aktualna oferta jaką jest zainteresowany Klient obejmuje dostawy 23 modeli (łącznie 37.793 sztuk) pieców i wkładów kominkowych o wartości rocznej kontraktu 29.136.200 PLN.

Dostawy wybranych modeli mają obowiązywać na sezon 2019 i być realizowane do sklepów Klienta w Polsce, Rosji, Francji, Hiszpanii, Rumunii oraz Anglii.

Przed rozpoczęciem realizacji kontraktu Spółka musi przejść audyt logistyczny i jakościowy Klienta.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie całości lub części zamówień objętych przetargiem będzie miało bardzo pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-07-04 20:51

Raport ESPI nr 12/2018

Istotny kontrakt - DIY

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 roku otrzymał podpisany kontrakt od jednej z największych sieci DIY w Polsce („Klient”).

Kontrakt obejmuje dostawy pieców oraz akcesoriów kominkowych do wszystkich sklepów Klienta w sezonie 2018. Wartość kontraktu to 1.746.387 PLN netto.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie kontraktu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-06-20 20:57

Raport ESPI nr 11/2018

Informacja o złożeniu istotnej oferty

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI 7/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku zawiadamia, że w dniu 11 maja 2018 roku Spółka została zakwalifikowana do kolejnego etapu przetargu.
Zakwalifikowane zostały 24 modele (łącznie ponad 36.000 sztuk) pieców i wkładów kominkowych o wartości 9.022.060 EUR.
W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie całości lub części zamówień objętych przetargiem będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-05-11 15:43

Raport ESPI nr 10/2018

Sprzedaż nieruchomości

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 maja 2018 r. Spółka dokonała sprzedaży lokalu znajdującego się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 98/55, której właścicielem jest Emitent. Cena sprzedaży została ustalona na poziomie 1,25 mln zł.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-05-07 14:08

Raport ESPI nr 9/2018

Istotny kontrakt - DIY

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku otrzymał podpisany kontrakt od jednej z największych sieci DIY w Polsce („Klient”).

Kontrakt obejmuje dostawy akcesoriów kominkowych do wszystkich sklepów Klienta w sezonie 2018. Wartość kontraktu to 1.994.178 PLN netto.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie kontraktu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-04-12 10:55

Raport ESPI nr 8/2018

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A. w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A., które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2018 r.:

1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 810.000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 810.000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 81%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-04-09 13:29