Potrzebujesz pomocy?
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
8.00 – 16.00
WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka towarów za granicę możliwa jest jedynie po uprzednim kontakcie telefonicznym z usługodawcą pod numerem telefonu +48 22 490 99 00.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
  2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,
  3. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej.
 4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3. a., 3. b. niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3. a. niniejszego paragrafu, wymagane jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
 7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3. b. niniejszego paragrafu, wymagane jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
 8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3. c. niniejszego paragrafu, wymagane jest wysłanie przez Sprzedawcę w formie wiadomości email oferty przygotowanej na indywidualną prośbę Kupującego i przyjęcie jej warunków przez Kupującego.
 9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 10. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości email.
 11. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości email, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.